Maatregelen tegen antibioticum in kip

Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft maatregelen genomen om overschrijdingen van de toegestane hoeveelheid antibioticum in pluimvee tegen te gaan. Daarnaast heeft ze het produktschap Vee, Vlees en Eieren opgedragen ,,een grondig plan van aanpak'' te maken om het probleem te verhelpen. Het aantal pluimveevleesmonsters met te veel van het antibioticum doxycycline is dit jaar toegenomen. Dat middel wordt gebruikt in de strijd tegen een relatief nieuwe bacteriële aandoening bij pluimvee. Tot en met augustus is in 14 van 189 monsters een te hoog gehalte aangetroffen. Het gevaar voor de volksgezondheid is volgens Faber gering. Toch vindt ze de situatie ,,ongewenst''. (ANP)