Loodswezen

Helaas hebben we opnieuw moeten constateren dat er sprake is van een wijdverbreid misverstand over het Loodswezen. In hun artikel `In de Winkelstaat der Nederlanden' (NRC Handelsblad, 21 september) noemen Gijsbert van Es en Robert Giebels het Loodswezen een ongrijpbare marktmonopolist, die in tegenstelling tot de doelstelling bij de privatisering niet goedkoper en efficiënter zou zijn gaan werken.

De werkelijkheid is anders en laat zich kort als volgt omschrijven: vanaf de verzelfstandiging zijn de wachttijden verdwenen, is er sprake van 24-uurs dienstverlening en wordt de kwaliteit van het Loodswezen door de klanten alom geprezen. Met name de klanten in de Rotterdamse haven vinden de tarieven in een aantal gevallen te hoog. Echter, die tarieven worden tot op de dag van vandaag door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Het Loodswezen heeft zelfs uit eigener beweging inmiddels circa 25 miljoen gulden aan frequentiekortingen aan de klanten teruggegeven. Niet bepaald het gedrag van een ongrijpbare marktmonopolist.

Het Loodswezen is ook van harte bereid om mee te werken aan de realisatie van marktwerking in de sector. Dat doen wij dan wel met het oog op zowel de belangen van onze afnemers in Rotterdam, als die van onze klanten in de kleinere havens in Nederland. Daar verleent het Loodswezen namelijk al sinds jaar en dag diensten ver onder kostprijsniveau. Marktwerking volgens het model van de minister heeft voor die regio's een duidelijke keerzijde.

Het is namelijk een misverstand dat marktwerking in alle gevallen synoniem is aan lagere prijzen. Het is te hopen dat dit misverstand niet even hardnekkig is als dat over het Loodswezen.

    • J.F.C. Kluwen
    • Directeur Facilitair Bedrijf Loodswezen Bv