Euroambtenaar 2

Het is buitengewoon wrang te vernemen dat de heer Van Buitenen onder druk is gezet, en wordt, om zijn bewezen waargenomen ontoelaatbare feiten verder te verzwijgen en de uitgave van zijn boek niet te laten plaatsvinden. (NRC Handelsblad, 11 oktober).

Gelukkig is het boek nu uitgekomen en kan een ieder lezen wat er heeft gespeeld in ons Europees Bestuur en er misschien nog wel speelt.

    • H. Jager