Deel van aanklacht tegen arts geseponeerd

Een Zuid-Afrikaanse rechter heeft vandaag 6 van de 67 aanklachten tegen Wouter Basson, de hartchirurg die tijdens de apartheidsjaren bacteriologische en chemische experimenten uitvoerde, geseponeerd.

Rechter Willem Hartzenberg stemde in met de bezwaren die de advocaten van Basson hadden aangevoerd tegen de beschuldigingen van de openbare aanklager dat de cardioloog in de jaren tachtig betrokken was bij het vergiftigen van 200 guerrillastrijders in Namibië. Hartzenberg oordeelde dat deze misdaden zijn begaan buiten de landsgrenzen van Zuid-Afrika en derhalve niet onder zijn jurisdictie vallen. Ook de aanklacht dat Basson paraplu's met vergiftigde punten verschafte aan Zuid-Afrikaanse geheim agenten in Londen, waarmee ze tevergeefs poogden ANC-activisten te vermoorden, verwierp de rechter.

Maar er blijven nog 61 aanklachten over, waaronder samenzwering tot moord, fraude en drugshandel. De zaak werd verdaagd naar de 25ste van deze maand.

Hoewel de 49-jarige `Dokter Dood', zoals hij in Zuid-Afrika wordt genoemd, niet ontkent voor de apartheidsregering te hebben gewerkt, houdt hij vol nooit misdrijven te hebben begaan. Om die reden heeft hij ook geen amnestie aangevraagd bij de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Het proces tegen Basson kan nog wel twee jaar duren. Indien hij wordt schuldig bevonden, krijgt de hartspecialist, die zijn beroep in de tussentijd mag blijven uitoefenen, mogelijk levenslange gevangenisstraf.