`De zesmiljardste woont in Sarajevo'

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft vandaag een bezoek gebracht aan de baby die door de VN is aangewezen als de zesmiljardste wereldburger. Het kwam zo uit, zei een woordvoerder van Annan, dat de zesmiljardste mens vannacht om drie minuten over twaalf in Sarajevo werd geboren, juist op de dag dat de VN-chef daar moest zijn. De symboliek van Sarajevo, een verwoeste stad in een land dat tot voor kort in oorlog was en waar hard wordt gewerkt aan de wederopbouw, komt de VN wel goed uit. De organisatie erkent dat het moment en de baby min of meer willekeurig zijn gekozen. Bij een foutmarge van 1 promille in de telling kan Annan er vandaag zes miljoen baby's naastzitten. Uitgaande van een groei van de wereldbevolking met 3 mensen per seconde is hij dus mogelijk 23 dagen te vroeg of te laat. En 1 promille is bij volkstellingen in Westerse landen misschien een acceptabele marge, in de sloppenwijken van Calcutta of aan de randen van Mexico-stad – daar dus waar de aanwas het meest opvallend is – zal die nauwkeurigheid niet worden gehaald. Hoewel de VN wijzen op de feestelijkheid van de geboorte, is de herdenking ook bedoeld als een waarschuwing tegen de snelle bevolkingsaanwas. Aan het eerste miljard heeft de mensheid tot ongeveer 1800 gewerkt, aan het tweede 123 jaar, en aan het laatste niet meer dan een jaar of twaalf.