Dagbesteding gehandicapten is positief

Gehandicapten met ernstige verstandelijke en lichamelijke afwijkingen veroorzaken minder gedragsproblemen als zij overdag voldoende bezig worden gehouden.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn). Hoeveel dagbesteding en van welke soort nodig is voor een beter welbevinden van gehandicapten is nauwelijks bekend. Het is niet uitgesloten dat te veel activiteit averechts werkt.

De raad beveelt onder meer aan een klein aantal expertisecentra op te richten. Die moeten de schaarse kennis over de hulp aan deze groep – naar schatting 8.400 gehandicapten – bij elkaar brengen, gericht onderzoek (laten) doen en inrichtingen helpen bij de aanpak van de dagbesteding.

In een voorlopige reactie op het advies schrijft Vliegenthart deze week aan de Tweede Kamer dat zij dertig miljoen gulden aan deze centra wil besteden.

De Gezondheidsraad geeft aan niet te kunnen zeggen hoeveel en welke gestructureerde en professioneel begeleide dagactiviteiten verstandelijk gehandicapten nodig hebben.

,,Naar doelmatigheid en doeltreffendheid van dagbesteding tast men nog grotendeels in het duister.'' Het onderzoek dat er naar is gedaan biedt nauwelijks inzicht. Het is daarvoor te versnipperd, te onvolledig en methodologisch niet altijd verantwoord, aldus de Gezondheidsraad. De raad vindt dan ook dat hulpverleners er zich voortdurend van moeten vergewissen of een gehandicapte iets wel wil. Langdurig of intensief met hem bezig zijn hoeft niet altijd positief uit te pakken, een passief bestaan is niet automatisch negatief, aldus de Gezondheidsraad.

De raad vindt, in tegenstelling tot de VGN, dat slechts meer uren dagbesteding onvoldoende is voor een betere kwaliteit van het leven voor de gehandicapte. De raad wijst er op dat de zorg ook op andere manieren voor de cliënt aantrekkelijker kan worden, namelijk door deze anders te organiseren. Op dit moment is de zorg in veel inrichtingen te veel afgestemd op de hulpverleners waardoor de geboden hulp voor de cliënt fragmenteert.

Juist meervoudig gehandicapten kunnen daarvan veel hinder ondervinden, aldus de Gezondheidsraad die pleit voor een betere afstemming en integratie van de verschillende hulpvormen.