Centrale bank weigert medewerking

De Nederlandsche Bank weigert de Amerikaanse justitie gegevens te verstrekken voor onderzoek naar fraude bij de filmfinanciering van de voormalige Nederlandse bank Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN).

Amerikaanse justitiële autoriteiten hebben een grootscheeps onderzoek opgezet naar deze fraude. In het kader daarvan is gisteren in de Italiaanse stad Orvieto de zakenman Giancarlo Parretti aangehouden om wiens uitlevering de VS hebben gevraagd. Volgens betrokkenen is het strafrechtelijk onderzoek, waar meer dan drie jaar aan werd gewerkt, het grootste en meest complexe op het gebied van internationale fraude dat tot dusver op Amerikaanse bodem is uitgevoerd.

De Nederlandse Bank zou met een beroep op haar geheimhoudingsplicht hebben geweigerd informatie aan de Amerikaanse justitie af te dragen. De centrale bank wilde vanochtend geen commentaar geven omdat het een individueel geval van banktoezicht betreft.

Het onderzoek van de Amerikaanse justitie richt zich op de filmfinanciering door CLBN van eind jaren tachtig tot begin jaren negentig. In die periode financierde de Nederlandse bank vrijwel volledig de overneming van de Amerikaanse filmstudio MGM voor 1,3 miljard dollar door de Italiaan Parretti. CLBN was toen al de grootste financier van onafhankelijke filmproducenten in Hollywood. Volgens berekeningen van de Franse Rekenkamer zou de bank voor drie miljard dollar bij MGM zijn betrokken, terwijl nog eens een vergelijkbaar bedrag uitstond aan overige filmkredieten in Hollywood.

Het Amerikaanse onderzoek is verricht in meer dan tien landen, waaronder Nederland en Frankrijk. Daarbij gaat het onder meer om fraude, witwassen van zwart geld, onjuiste financiële rapportage aan de monetaire toezichthouders en belastingfraude. Het onderzoek richt zich verder op mogelijke vervolging van bankiers van CLBN en de toenmalige Franse hoofdaandeelhouder, Crédit Lyonnais. De filmfinanciering bracht CLBN begin jaren negentig in problemen, toen bleek dat de uitstaande leningen de kredietnormen ver overschreden. Parretti trachtte via een ingewikkeld net van houdstermaatschappijen de oplopende kredietenlast aan het oog van de toezichthouders te onttrekken. Onder druk van De Nederlandsche Bank werd het Franse Crédit Lyonnais gedwongen het kredietrisico van de Nederlandse dochter over te nemen. In de portefeuille aan filmkredieten bevond zich een groot aantal probleemleningen.

PARRETTIpagina 19