Boijmans wordt doorgelicht

De bedrijfsvoering van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam wordt op kortere termijn dan voorzien doorgelicht door externe adviseurs.

Dit gebeurt in het kader van het zogenaamde Twaalfde Programma van de gemeente. Daarbij worden de bedrijfsvoeringen van alle zestig gemeentelijke diensten onder leiding van de econoom Arie van der Zwan, oud-hoogleraar en oud-hoofddirecteur Vendex International, tegen het licht gehouden in het kader van effectiviteit en efficiency.

Dit is een van de inmiddels opgevolgde adviezen van bestuursdeskundige Ph. A. Idenburg, die deze zomer in Museum Boijmans Van Beuningen onderzoek deed naar de verstoorde relatie tussen museumstaf en directeur Chris Dercon. Hoewel over enkele maanden Idenburgs definitieve rapport verschijnt, maakte hij vorige week al bekend dat de Boijmans-directie verzwaard zal worden met een zakelijk directeur. Het is nog onbekend of in deze functie P. Barendse, het huidige zakelijk hoofd, zal worden benoemd.

Inmiddels is ook een projectcommissie opgericht die zich vanaf volgende week buigt over de reorganisatie van het museum. Een reorganisatie waarbij Boijmans zich `zich moet presenteren en organiseren als één museum, met een duidelijk beeld naar buiten, met moderne faciliteiten, toegesneden op een veranderende vraag van een veranderend en steeds verwender publiek', aldus Idenburg.

Gezien deze reorganisatie, de verzwaring van de directie en de gevolgen van de vacaturestop van de afgelopen jaren, zijn B en W bereid `enkele tonnen' voor Boijmans op tafel te leggen.

De kunstcommissie buigt zich volgende week over deze financiële impuls, die in de begrotingsbehandeling van november een feit moet worden.