Belofte maakt schuld

Vooral in de armste landen gaat de groei van de wereldbevolking ten koste van de gezondheid van de moeders. Nafis Sadik meent dat de internationale gemeenschap haar eerder gedane beloftes moet nakomen om het lot van die vrouwen en hun kinderen te verlichten.

Vandaag bereikt de wereld een nieuwe mijlpaal in de constante groei van de wereldbevolking: zes miljard mensen leven nu op aarde, twee keer zoveel als in 1960 en drie keer zoveel als in 1927. Het laatste miljard is er in een recordtempo bijgekomen: twaalf jaar na het bereiken van de vijf miljard.

Deze aantallen representeren individuele levens, ieder met een unieke waarden en noden en rechten die beschermd dienen te worden. Ieder van ons is een symbool van de Dag van zes miljard.

[...] De wereldbevolking groeit met 78 miljoen mensen per jaar. Die groei vindt voornamelijk plaats in landen die toch al de grootste moeite hebben om aan de behoefte van hun bevolking te voldoen. In veel van de armste landen blijven de geboortecijfers het hoogst. Vrouwen hebben nauwelijks keus: meer dan de helft van de bijna 175 miljoen zwangerschappen per jaar zijn ongewenst. Veel vrouwen beginnen op te jonge leeftijd met kinderen krijgen, gaan er tot op te late leeftijd mee door en krijgen hdie kinderen te snel na elkaar. Dit gaat ten koste van hun gezondheid.

[...] We weten wat er moet gebeuren om de gezondheidszorg op het gebied van geboorten voor iedereen te garanderen; om de levensverwachting groter te maken, het sterftecijfer onder moeders te verkleinen en de overlevingskansen van het kind te vergroten; om de generatiekloof in onderwijs te dichten en onderwijs voor iedereen in te voeren.

We weten ook wat het kost: 17 miljard dollar per jaar voor die gezondheidszorg en bevolkingsplanning. Dit is een klein bedrag met het oog op het welzijn van de mensheid – en gemiddeld is het evenveel geld als wat de wereld wekelijks aan wapens uitgeeft.

Ontwikkelingslanden geven tegenwoordig jaarlijks rond de 7,7 miljard dollar uit, circa tweederde van het bedrag dat voor het jaar 2000 is vastgesteld door de Internationale Bevolkings- en Ontwikkelingsconferentie (ICPD). Maar internationale donoren geven slechts een derde deel van het door hen overeengekomen bedrag van 5,7 miljard dollar. Sommige donorlanden zijn hun beloftes nagekomen. Andere niet.

Dit jaar zijn 185 landen overeengekomen dat het ICPD-programma praktisch, realistisch en noodzakelijk is. De uitvoering ervan zal vrouwen sterker maken en hun gezondheid verbeteren, en paren in staat stellen om hun voortplantingswensen te realiseren, ongewenste zwangerschappen voorkomen, toevlucht nemen tot abortus verminderen, de gezondheid en de opleiding van kinderen verbeteren en de verspreiding van HIV/Aids terugdringen. Het zal bijdragen tot het terugdringen van de bevolkingsgroei, een vermindering van de armoede, en tot een afname van de druk op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Ook zal de ontwikkeling van de wereldbevolking makkelijker te beheersen zijn.

We moeten de beloftes goedmaken die vijf jaar geleden zijn gedaan. Want kunnen we iets anders doen, met zoveel op het spel voor zovelen van onze 6 miljard mensen, en de miljarden die nog zullen volgen?

Dr. Nafis Sadik is directeur van de United Nations Population Fund, UNFPA.

    • Nafis Sadik