Aantal onverzekerden neemt toe

Steeds meer Nederlanders zijn niet verzekerd tegen ziektekosten. Inmiddels is dat 1,1 procent van de bevolking, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tot de onverzekerden behoren relatief veel bejaarden en kleine zelfstandigen met een inkomen net boven de ziekenfondsgrens van 63.800 gulden, die de hoge ziektekostenpremies bezwaarlijk vinden. Daarnaast willen sommige mensen zich wegens principiële redenen niet verzekeren. Meestal heeft dat een religieuze achtergrond.

Ook miljonairs achten een polis vaak onnodig, vermoedt het CBS. Verder zijn er mensen die wegens wanbetaling niet meer door de verzekering worden geaccepteerd, zoals zwervers, daklozen en verslaafden. Precieze cijfers over de samenstelling van de groep onverzekerden heeft het CBS overigens niet.

Zo'n 9,9 miljoen Nederlanders (63 procent) waren vorig jaar verzekerd via ziekenfondsen. Particuliere verzekeraars hadden meer dan 30 procent (ruim 4,7 miljoen Nederlanders) onder hun hoede, terwijl nog eens 5 procent publiekrechtelijk een verzekering had. In deze laatste categorie vallen onder anderen werknemers van lagere overheden.

Vorig jaar waren 182.000 personen niet verzekerd, tegen 173.000 in 1997. In 1996 waren het er nog 144.000. Hun aandeel op het totale aantal Nederlanders is de laatste jaren vrij stabiel gebleven, onderstreept projectleider J. Smit van het CBS. ,,Van grote groepen mensen die in problemen verkeren is geen sprake.'' Vanaf volgend jaar kunnen kleine zelfstandigen bij het ziekenfonds terecht.