Verzekeraars: WA-polis aanpassen

Het Verbond van Verzekeraars gaat de voorwaarden van de WA-verzekering aanpassen om te voorkomen dat plegers van gewelds- en zedenmisdrijven een beroep kunnen doen op hun verzekeringsmaatschappij om schade van hun slachtoffers te vergoeden.

Vergoeding van deze schade door de verzekeraar blijkt mogelijk geworden door een uitspraak van de Hoge Raad van 6 november vorig jaar. Daarin bepaalde de Hoge Raad dat de zogenoemde `opzetclausule' niet in alle gevallen opgaat. In deze clausule van de WA-verzekering is vastgelegd dat verzekeringsmaatschappijen niet hoeven uit te keren als schade het gevolg is van opzet. De uitspraak zou tot gevolg kunnen hebben dat plegers van geweld- en zedenmisdrijven met succes een beroep kunnen doen op hun WA-verzekering als hun slachtoffer een schadeclaim indient.

De Hoge Raad deed uitspraak inzake een vechtpartij in een café in Den Bosch in 1986. Dader G. sloeg slachtoffer Van der L. met zijn geringde vuist in het gezicht, gaf L. een kniestoot en trapte tegen het hoofd van het slachtoffer. Als gevolg van de mishandeling liep L. blijvend letsel op aan zijn gezicht en verloor hij het zicht in zijn rechteroog.

Slachtoffer Van der L. diende in 1989 een claim in bij verzekeringsmaatschappij Aegon, waar dader G. een WA-verzekering had afgesloten. Aegon deed echter een beroep op de opzetclausule en weigerde uit te keren. Van der L. sleepte hierop Aegon voor de rechtbank in Leeuwarden. Deze stelde Aegon in 1995 in het gelijk. Het gerechtshof bepaalde in 1997 echter dat opzetclausule niet van toepassing was, omdat niet duidelijk was geworden dat G. de bedoeling had gehad Van der L. op een dergelijke manier te verwonden. De uitspraak van de Hoge Raad van november van het vorige jaar bevestigt het oordeel van het Hof.

Bij het Verbond van Verzekeraars zijn volgens een woordvoerder geen andere gevallen bekend waarin plegers van geweld- of zedenmisdrijven succesvol een beroep hebben gedaan op hun WA-verzekering.

Toch wil het Verbond de tekst van de opzetclausule zo snel mogelijk veranderen. ,,Het gaat ons om het principe. De WA-verzekering is niet bedoeld voor schade die mensen elkaar aandoen bij geweldsmisdrijven.'' De woorvoerder verwacht de gewijzigde concept-tekst nog dit jaar aan de leden kan worden voorgelegd. ,,Daarna is het aan de individuele verzekeringsmaatschappij om de clausule over te nemen.''