OM onderzoekt slogans Kollum op discriminatie

Het openbaar ministerie in Leeuwarden onderzoekt of mensen zich voorafgaand aan en tijdens de protestmanifestatie tegen het asielzoekerscentrum vorige week in Kollum schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot discriminatie en vreemdelingenhaat.

Er wordt zowel gekeken naar de talloze ingezonden brieven in de Kollumer Courant als naar uitingen en spandoeken. Donderdagavond liep een voorlichtingsbijeenkomst over een nieuw te vestigen asielzoekerscentrum uit op een vechtpartij.

Woordvoerdster H. Veenstra van het comité `AZC Nee' verklaarde toen ondermeer dat asielzoekerscentra ,,broeinesten van mensensmokkel, drugshandel en andere criminele activiteiten'' zijn.

De adviesraad van het Discriminatiemeldpunt Leeuwarden bespreekt morgen of het zinvol is een klacht wegens belediging tegen Veenstra in te dienen. Mogelijk wordt asielzoekers gevraagd zo'n aanklacht in te dienen, aldus advocaat T. Wolters van het Discriminatiemeldpunt.

Wolters denkt dat personen die zich beledigd voelen door Veenstra's uitlatingen juridisch vrij sterk zullen staan. De toespraak van Veenstra noemt hij ,,gevaarlijker dan uitlatingen van Janmaat''. ,,Veenstra komt over als een serieuze huisvrouw, die haar toehoorders eerst oproept alles netjes te houden, maar vervolgens opzwepende taal uit.''

Oud-statenlid H. Buitenhuis (RPF/SGP) uit Damwoude diende vorige week een klacht in bij justitie tegen een Damwoudster die naar zijn oordeel in een ingezonden brief in de krant discriminerende uitlatingen heeft gedaan.

Het onderzoek van justitie wordt verricht aan de hand van filmopnames die de politie zelf op de informatieavond maakte. Daar bekogelde een groep van vijftien jongeren burgemeester Visser en regiohoofd A. Haarsma van het COA met eieren.

Justitie heeft ook interesse in opnames van Omrop Fryslân, maar de omroep weigert die af te staan. Het OM in Leeuwarden noemt het onderzoek naar discriminatie en vreemdelingen ,,een hele moeilijke materie''.

,,Het is een uitgebreid wetsartikel en je moet goed nagaan welke uitingen er wel en niet onder vallen. Je hebt aan de ene kant te maken met vrijheid van meningsuiting, aan de andere kant met het aanzetten tot discriminatie en vreemdelingenhaat.''