Mens & Bedrijf

R.L.M. de Beer is benoemd als directeur van Personenvervoer Zuid Nederland (PZN). PZN, dochter onderneming van de BBA (Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten), houdt zich bezig met de regievoering over kleinschalig vraagafhankelijk vervoer voor voornamelijk gehandicapten. De Beer volgt P. van Daalen op.