Mens & Bedrijf

A. Troost, algemeen directeur van Arbeidsvoorziening, wordt per 1januari 2000 voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorg Nederland, de grootste landelijke corporatie voor huisvesting van senioren.