`Leningen directie DNB niet bijzonder'

PvdA en GroenLinks willen van minister Zalm (Financiën) opheldering over de post `Leningen en voorschotten aan directieleden' in het jaarverslag van De Nederlandse Bank (DNB).

De partijen vinden het op zijn minst vreemd dat directieleden bij de bank, die belast is met het toezicht op de andere banken in Nederland, kunnen lenen. Vendrik (GroenLinks): ,,Dat zijn arbeidsvoorwaarden waarbij de wenkbrauwen zich hoog optrekken.''

De partijen reageren hiermee op een column van de econoom E. Bomhoff, afgelopen zaterdag in deze krant. Bomhoff citeert daarin het jaarverslag van DNB, waarin staat dat ,,de per balansdatum nog openstaande leningen en voorschotten aan de directieleden 3,7 miljoen gulden bedroegen''.

Volgens Bomhoff is dat ,,een vreemde secundaire arbeidsvoorwaarde die al even slecht past bij de officiële taakstelling van de bank als het kopen van dure schilderijen'', verwijzend naar de omstreden aanschaf vorig jaar door DNB van de ruim 80 miljoen kostende Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan.

Een woordvoerder van DNB reageert verbaasd op de aantijgingen van Nyfer-economoom Bomhoff. ,,De 3,7 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit hypothecaire leningen die zijn verstrekt aan de vier directieleden. Dat staat in de secundaire arbeidsvoorwaarden van de banken-cao en geldt voor al ons personeel, net zoals dat voor al het personeel van de commerciële banken geldt'', aldus de woordvoerder.

Het lenen bij de eigen bank is juist in de CAO opgenomen om ,,de schijn van belangenverstrengeling'' tegen te gaan. ,,Wij houden toezicht op de andere banken'', zegt de woordvoerder van DNB. ,,Het zou raarder zijn als ons personeel en de directie bij een van de andere banken een hypotheek zou hebben afgesloten.''

Ook het bedrag van de hypothecaire lening is niet schokkend hoog, vindt de woordvoerder van DNB. ,,Het totale brutosalaris van de vier directieleden bedraagt 2,5 miljoen gulden. Een total hypotheek van 3,7 miljoen is dan heel redelijk.''

Bomhoff, vanochtend aan de telefoon, toont zich niet onder de indruk van de argumenten van DNB. ,,Het enige motief om een lening bij je eigen bank te sluiten is een rentevoordeel'', meent hij.

,,Directeur Wellink en de zijnen stellen zich onnodig kwetsbaar op. Je moet er toch niet aan denken dat de directieleden vlak voor een Europese renteverhoging, waar DNB betrokken is geweest bij de besluitvorming daarover, plotseling een groter deel van de lening aflossen. Dat is belangenverstrengeling. Laat ze het gewoon bij een commerciële bank lenen, dan is er geen probleem'', aldus Bomhoff.