Gemeenten willen teelt wiet gedogen

Burgemeesters van twintig Nederlandse gemeenten, onder wie die van Tilburg, Groningen en Eindhoven, hebben zich geschaard achter het pleidooi van de Stichting Drugsbeleid om lokale proefprojecten op te zetten voor gedoogde teelt van hennep.

In een brief aan premier Kok, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grote Stedenbeleid, Justitie en VWS en een aantal Kamercommissies, wijst de stichting op de zogeheten `achterdeurproblematiek' van coffeeshops. Het is wel toegestaan die shops met een beperkte hoeveelheid cannabis via de voordeur te verlaten, maar de shops mogen op hun beurt geen hasj of wiet `aan de achterdeur' inkopen. Voor die `achterdeur' zou dus een gedoogregeling moeten komen.

De huidige tweeslachtigheid leidt volgens de stichting in toenemende mate tot problemen. Naarmate politie en justitie effectiever optreden tegen de inkoop van coffeeshops dreigen die in crimineel vaarwater te geraken en wordt hun voortbestaan hachelijker, terwijl voor die coffeeshops een taak is weggelegd cannabisgebruikers af te houden van harddrugs. Bovendien hebben zij een controlerende en voorlichtende functie.

Voorts wijst de stichting er op dat de gezondheid van 400.000 regelmatige gebruikers gevaar loopt doordat elk toezicht op de productie van softdrugs ontbreekt. Bij de teelt van cannabis worden nu riskante gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en op wiet worden haarlak en lijm aangetroffen. Als er sprake is van gecontroleerde lokale productie kan de Inspectie voor de Gezondheidsbescherming ook borg staan voor de kwaliteit.

Eerder dit jaar schreef minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat `lokale experimenten, ontwikkeld in het lokale driehoeksoverleg, mogelijk zijn, een en ander na goedkeuring van het college van procureurs-generaal'.

In de praktijk blijkt echter dat wanneer gemeenten in dat driehoeksoverleg met voorstellen komen, het Openbaar Ministerie op terzake geldende richtlijnen wijst die de teelt van ook maar één hennepplant verbieden.

Volgens de stichting is nu echter het moment aangebroken om door middel van lokale proefprojecten het doen en laten van coffeeshops geheel uit handen van de misdaad te trekken.

BRIEFvia nrc.nl