Falend bestuur oorzaak crisis in museum

De vertrouwenscrisis tussen staf en directeur Chris Dercon van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, die in april dit jaar via deze krant naar buiten kwam, is te wijten aan falend bestuur, maar moet door beide partijen worden opgelost.

In plaats van één algemeen directeur en twee adjuncts zal de directie voortaan op gelijkwaardig niveau gevoerd worden door Chris Dercon als artistiek directeur en P. Barendse als zakelijk directeur, die al langere tijd werkzaam is in het museum.

Dat is de conclusie van bestuursdeskundige Ph. A. Idenburg, die in opdracht van B & W van Rotterdam de afgelopen vier maanden bij het conflict heeft bemiddeld en die zijn bevindingen vorige week mondeling aan de staf heeft meegedeeld. Museumdirectie, Idenburg noch gemeente wilden of konden vanmorgen de rapportage beschikbaar stellen, waarover het Rotterdams Dagblad van zaterdag j.l. berichtte. Idenburg wijt de slechte verstandhouding aan de gebrekkige, onderlinge communicatie. Functioneringsgesprekken moeten verbetering brengen in de `meer dan vreemde wandelgangencultuur'. ,,Iedere klacht die hier in de richting van de directie gaat, wijst tegelijkertijd naar de spreker terug'', aldus Idenburg, wiens uitspraken vanmorgen door diverse medewerkers van het museum mondeling zijn bevestigd.

De `verziekte sfeer' in het museum ontstond doordat hoofdconservatoren de afgelopen jaren niet of gebrekkig over belangrijke zaken werden ingelicht en tegen elkaar werden uitgespeeld, zodat ze elkaar gingen wantrouwen. De staf verweet Dercon een inconsequent, onprofessioneel beleid te voeren, aldus eerdere publicaties.

Ook Idenburg heeft een gebrekkig management geconstateerd. ,,Velen vinden dat er iets grondig is misgegaan in de leiding. Daarover is geen misverstand'', zo liet Idenburg vorige week weten. Maar hij acht het onjuist alle oorzaken van het conflict bij Dercon te leggen. ,,Op vitale momenten was de directeur het enige object van verontwaardiging, verantwoordelijk voor ieder stukje onvrede dat er in deze organisatie heerste.''