België schorst besluit illegale buitenlanders

De Belgische regering heeft de legalisering van illegaal in het land verblijvende buitenlanders op het laatste moment uitgesteld.

De regering van premier Verhofstadt besloot hier zaterdag toe nadat vrijdagavond de Raad van State een koninklijk besluit schorste waarmee de legalisering was geregeld. Zij wil nu zo snel mogelijk een wetsontwerp bij het parlement indienen om over enkele maanden alsnog illegale buitenlanders een kans te geven officiële Belgische papieren te krijgen.

De Belgische regering had de zaak haastig per koninklijk besluit willen regelen om te voorkomen dat een stroom buitenlanders naar het land zou komen om te proberen een legale status te krijgen. Het extreem-rechtse Vlaams Blok, dat fel gekant is tegen de legalisering van illegale buitenlanders, vroeg echter met succes de Raad van State om het koninklijk besluit te schorsen. Volgens de Raad is het besluit in strijd met de wet over de vestiging van vreemdelingen in België.

De procedure van legalisering had vanmorgen moeten beginnen. Belgische gemeenten hadden eind vorige week instructies gekregen en hadden zich in allerijl voorbereid op de ontvangst van een stroom van naar schatting tussen de 50.000 en de 75.000 illegale buitenlanders vandaag. Nadat de zaak zaterdag voorlopig werd afgeblazen, besloten sommige gemeenten de illegalen toch te ontvangen en hun gegevens te noteren voor de procedure die over enkele maanden moet beginnen. Andere gemeenten stuurden vanmorgen illegale buitenlanders weg met de mededeling dat ze moeten afwachten tot er een wet is.

Volgens de procedure die de Belgische regering vandaag had willen starten zouden illegale buitenlanders drie weken de tijd krijgen om zich bij de gemeenten aan te melden. Een commissie van magistraten zou vervolgens binnen een jaar moeten beslissen wie voor legalisering in aanmerking komt en wie niet. Een wettige status zouden buitenlanders moeten krijgen die uitgeprocedeerd zijn maar na vier jaar (families met kinderen na drie jaar) nog niet naar hun land van oorsprong zijn teruggestuurd. Ook mensen die niet naar hun eigen land kunnen, ernstig zieken en personen die een beroep kunnen doen op problematische humanitaire omstandigheden en in België duurzame sociale contacten hebben ontwikkeld, zouden gelegaliseerd kunnen worden.

Alle regeringspartijen verklaarden gisteren dat de legalisering van illegale buitenlanders over enkele maanden gewoon doorgaat. Ze zijn er zeker van dat een wetsontwerp de steun van de meerderheid in het parlement krijgt. Voor zowel de Vlaamse als de Franstalige groene regeringsfractie was de legalisering een voorwaarde om in te stemmen met het terugbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst. Vorige week heeft een eerste vliegtuig 74 Roma naar Slowakije gebracht.

De Vlaamse christen-democratische oppositie is tevreden dat er een parlementair debat over de zaak komt.

De zaterdag nieuw gekozen partijvoorzitter, De Clerck, zei dat zijn partij geen principieel bezwaar heeft tegen de legalisering van buitenlanders. Maar volgens hem sloot de regeling die de regering had voorzien, het risico niet uit dat extra illegale buitenlanders naar België komen in de hoop op een wettige status. Ook bestond volgens hem het gevaar van discriminatie bij de besluitvorming over wie wel of niet voor legalisering in aanmerking komt.

Vlaams Blok-parlementariër Annemans was zeer gelukkig met het uitstel. Die hoopt hij te kunnen gebruiken om aan te tonen dat een groot deel van premier Verhofstadts liberale achterban net zomin als extreem-rechts voorstander is van de legalisering.

    • Ben van der Velden