Zorg bij VN over jonge asielzoeker Nederland

Het VN-comité voor de rechten van het kind vindt dat Nederland te weinig actie onderneemt tegen het verdwijnen van minderjarige asielzoekers uit opvangcentra. Dat schrijft het comité in een rapport over de naleving van het Verdrag voor de Kinderrechten, dat gisteren is gepresenteerd.

Onlangs maakte korpschef Wilzing van het politiekorps IJsselland bekend dat sinds 1996 ten minste vierhonderd Nigeriaanse meisjes uit asielcentra zijn verdwenen. Velen van hen zouden in de prostitutie zijn beland.

De VN-organisatie wil dat het kabinet een actieplan opstelt om de seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Tot nog toe is daar te weinig aandacht aan geschonken, aldus de rapportage.

Hoewel de rechten van het kind in het algemeen goed worden nageleefd, spreekt het VN-comité toch haar zorg uit over een aantal onderwerpen, vooral de positie van allochtone kinderen en jonge asielzoekers. Het kabinet zou moeten overwegen wetgeving in te voeren die de besnijdenis van meisjes ook in het buitenland strafbaar stelt. Aanleiding was een voorval waarbij een in Nederland wonend elfjarig meisje in Somalië werd besneden. Verder wil het comité dat minderjarige alleenstaande asielzoekers onmiddellijk toegang krijgen tot onderwijs en andere diensten.

Woensdag werd bekend dat de Nederlandse delegatie die het comité van de Verenigde Naties in Genève informeerde over de naleving van het verdrag, slecht beslagen ten ijs kwam. Het comité schrijft in het rapport het te betreuren dat veel vragen onbeantwoord bleven. (ANP)