Watersector belemmerd

Het regionale nutskarakter van de Nederlandse watersector, waarbij lagere overheden de aandeelhouder zijn, belemmert de sector bij expansie in het buitenland. Daarmee mist de sector een kans een rol te spelen bij watervoorziening in ontwikkelingslanden. Dat bleek op een symposium van ICCO, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.