VVD vervangt CDA in nieuw college Leiden

Leiden heeft weer een compleet college van burgemeester en wethouders, waarin twee VVD-wethouders de `harde' posten van economie en financiën bezetten.

De andere partijen in het dagelijks bestuur van de stad zijn de PvdA met eveneens twee wethouders, D66 en GroenLinks met ieder één wethouder. De onderhandelingen hebben drie weken geduurd.

Tot eind vorige maand maakten de christendemocraten nog deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente Leiden, maar toen CDA-wethouder H. Kruijt na een conflict opstapte, barstte er een crisis los in de raadsfractie van deze partij.

Over Kruijts functioneren bestond reeds lange tijd onvrede. In het weekeinde van 18 september kwamen PvdA, D66 en GroenLinks tot de conclusie dat er geen vertrouwen meer was in samenwerking met het CDA. De besprekingen over een nieuw college, onder leiding van burgemeester J. Postma (PvdA), werden voortgezet met de VVD.

Voor het nu bereikte akkoord hebben de vier collegepartijen niet een volledig nieuw collegeprogramma geschreven. Wel hebben de vier enkele afspraken vastgelegd onder de titel: `Continuïteit en nieuw elan'. In de inleiding daarvan staat dat ,,de vier fracties in zeer veel opzichten dezelfde ambitie bleken te hebben in hun streven naar een nog betere toekomst voor de stad''.

Het stadsbestuur wil maatregelen om de lastendruk op de burgers te verminderen. Binnen het college is afgesproken om de afvalstoffenheffing en de onroerend zaak belasting (OZB) vanaf 2001 met niet meer dan de helft van de trend te laten stijgen.

Volgend jaar zal de stijging reeds een half procent onder de trend (inflatie) worden gehouden. In het algemeen wil het college van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks de economie in Leiden versterken. Daartoe zullen onder meer wijkwinkelcentra worden verbeterd en wordt het budget voor economisch beleid met een half miljoen gulden verhoogd.

Verder is besloten om – in afwijking van eerdere plannen – niet te korten op de `Zalmsnip', die blijft gewoon honderd gulden. Het college is er van overtuigd dat de doelmatigheid bij de uitvoering van de Wet voorziening gehandicapten kan worden vergroot.

De nieuwe liberale wethouders zijn M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Economische Zaken en Parkeerbeleid) en L. Vos (Financiën en Veiligheidsbeleid).

Tijdens dit weekeinde moeten de leden van de direct betrokken politieke partijen zich nog uitspreken over het nieuwe akkoord. Als dat oordeel uiteindelijk positief is, kunnen de nieuwe wethouders komende dinsdag in de gemeenteraad van de Leiden worden geïnstalleerd.