Verwerking vetten gevaar voor veevoer

Nederlandse bedrijven die vet hergebruiken, zijn risicovol bezig. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat gevaarlijke afvalstoffen niet in veevoeder terecht komen.

Dat blijkt uit resultaten van een onderzoek bij 72 van dergelijke bedrijven, dat gisteren door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM naar buiten is gebracht.

De onderzochte bedrijven kunnen niet geloofwaardig garanderen dat `ongeschikte' afvalstoffen in veevoer verzeild raken. Het onderzoek is ingesteld nadat dit voorjaar een schandaal in België ontstond rond de zogeheten gifkippen, die voer hadden gegeten dat was besmet met producten uit de uiterst giftige groep dioxineverbindingen. Daarbij was de verdenking dat vervuild vet via veevoer en vlees in levensmiddelen voor mensen terechtkwam.

Het recent onderzoek van de Inspectie voor Milieuhygiëne, waaraan de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft bijgedragen concludeert dat ook Nederlands veevoer ongeschikte afvalstoffen kan bevatten. ,,De kwaliteit van veevoer wordt negatief beïnvloed, doordat het mogelijk is dat bepaalde ongeschikte afvalstoffen terechtkomen in vet dat als grondstof voor veevoer wordt toegepast'', zo luidt één van de conclusies in het gisteren gepubliceerde onderzoek.

Volgens het rapport is het niet uitgesloten dat zich in het recente verleden ongemerkt vervuilingen hebben voorgedaan. De onderzochte bedrijven hebben daar nauwelijks informatie over, blijkt uit de onderzoeksgegevens. ,,Door onvoldoende informatie bij vetrecyclebedrijven over herkomst en samenstelling van partijen die in het verleden zijn afgevoerd naar veevoerproducenten is niet vast te stellen of vermenging daadwerkelijk is opgetreden'', zo schrijven de rapporteurs.

Controleurs van de Inspectie Milieuhygiëne en de Algemene Inspectie Dienst bezochten voor het onderzoek 72 vetbedrijven in Nederland. Bij vier bedrijven werden ongeschikte afvalstoffen of vetmengels met deze afvalstoffen aangetroffen. Naar de gang van zaken bij deze bedrijven is nader onderzoek ingesteld. De onderzoekers stellen ook dat de regelgeving erg versnipperd is.

De handhaving is voor verbetering vatbaar en afstemming tussen betrokken instanties is gewenst, stellen de onderzoekers. Ze bevelen ook milieuregels aan voor het gescheiden houden van afvalstoffen en beschrijving van binnenkomende stoffen.