Verdoving en narcose

Wie behoort gebitsproblemen bij dieren te behandelen, de tandarts of de dierenarts? De laatste. Al was het maar omdat de ontwikkeling van het gebit bij diverse diersoorten sterk verschilt van die

bij de mens.

Wanneer zal het ophouden, dit gevoel gehandicapt te zijn door mijn taalachterstand?

Literatuur: Andries van Foreest. Tandheelkunde bij Gezelschapsdieren. Elsevier/Bunge, Maarssen, 1999.

    • M.A.J. Eijkman