Stellingen

M. VAN GEEST, Rijksuniversiteit Groningen

Het idee van Nederlanders dat alle Zweedse woorden een ö bevatten is even absurd als het idee van buitenlanders dat alle Nederlandse woorden een g bevatten. A. VAN VELZEN, Universiteit Leiden

Macht is een middel voor onzekeren om bevestiging te krijgen. L. M'RABET, Universiteit Utrecht

Wat we zien hangt grotendeels af van wat we zoeken. M.A. BRINK, Universiteit van Amsterdam

Pessimisten hebben meer plezier in het leven dan optimisten. Voor optimisten is het onmogelijk plezierig verrast te worden. P. VAN DER WIJK, Rijksuniversiteit Groningen

Regeren is voordeurdelen.

M. DE VRIES, Katholieke Universiteit Nijmegen

Als gevolg van de lage informatiedichtheid per uitzending, kan door invoeren van het weekoverzicht het verschijnsel `soap' op doeltreffende wijze om zeep worden gebracht.

M. KEMMERE, TU Eindhoven

Liefde maakt meer kapot dan je lief is.