Schaarste in de zorg 2

Volgens Hippocrates heeft de geneeskunst drie facetten: 1. De kunst te genezen; 2. De kunst het lijden te verzachten als genezing niet (meer) mogelijk is; 3. De kunst te weten wanneer men moet ophouden met behandelen.

In het geval van een ongeneeslijke bejaarde patiënt is facet 1 uitgesloten, maar blijft facet 2 geboden. Als de patiënt daarmee tevreden is, dan is het medisch zinvol daarmee door te gaan. Het oordeel is aan de patiënt.

Zolang hij vindt dat het nut van de behandeling opweegt tegen de hinder die de behandeling veroorzaakt, is het moment om de behandeling te staken nog niet aangebroken.

Als de arts de vrijheid krijgt een behandeling medisch zinloos te achten en daarom te staken, dan wordt niet de patiënt autonoom, maar de arts die gaat beslissen over leven of dood.

    • Rustend Arts
    • K.F. Gunning