Ostalgie

Michèle de Waard brengt interessant nieuws uit Oost-Berlijn, waar zaterdag de laatste `Ostalgie'-party is gevierd (NRC Handelsblad, 4 oktober).

Alleen laat ze een ex-majoor van het Oostduitse leger een pet dragen die aan haar fantasie ontsproten moet zijn. Want zelfs al was die pet voorzien van het Hoheitszeichen, een hamer-en-sikkel kan dat nooit zijn geweest: de NVA voerde natuurlijk niet het embleem van de Sovjetunie.

Wijlen de DDR combineerde haar hamer niet met zo'n woeste sikkel, maar – rijke symboliek – met een passer, het geheel sierlijk omvlochten door rijpende korenaren.

    • Jan Marquart