Minister Peper wil aantal statenleden sterk verminderen

Minister Peper van Binnenlandse Zaken wil het aantal leden van Provinciale Staten verminderen in de hoop daarmee de slagvaardigheid van het provinciale bestuur te vergroten.

De minister heeft de Tweede Kamer inmiddels een notitie over dit thema toegestuurd, waarin hij drie varianten onderscheidt. Zijn eigen voorkeur gaat uit naar een provinciale vertegenwoordiging bestaande uit minimaal 35 en maximaal 51 leden van de Provinciale Staten. Een tweede variant voorziet in 45 zetels voor elke provincie, ongeacht de grootte, en in een derde variant zouden de vertegenwoordigingen bestaan uit ten minste 39 zetels en ten hoogste 75 zetels.

In het huidige kiesstelsel lopen Provinciale Staten uiteen van 39 zetels in provincies met 200.000 inwoners of minder tot 83 zetels voor provincies met meer dan 2,5 miljoen inwoners.

Peper wijst erop, dat ook in het buitenland op provinciaal niveau dikwijls wordt gewerkt met kleinere vertegenwoordigingen. Door een kleinere omvang zouden de leden worden gedwongen worden zich meer op hoofdlijnen te richten dan thans het geval is. Ook de Tweede Kamer heeft al eerder de wens geuit om de effectiviteit van het provinciale bestuur te vergroten.

Als gevolg van hervormingen als bepleit door minister Peper zouden sommige kleine partijen niet terugkeren in de Provinciale Staten. De voorstellen zouden bovendien gevolgen hebben voor de krachtsverhoudingen in de Eerste Kamer die immers deels afhankelijk zijn van de samenstelling van de Provinciale Staten.

De minister van Binnenlandse Zaken voorspelt dat zijn eigen partij, de PvdA, en de VVD er bij doorvoering van zijn favoriete variant één zetel op zullen vooruitgaan in de Eerste Kamer. Verliezers zouden het GPV en de RPF zijn, die nu samen nog vier zetels bezetten, maar dan met de helft genoegen zouden moeten nemen. De andere fracties in de huidige Eerste Kamer zouden echter alle op dezelfde sterkte blijven.