Luteijn waarnemer in Zuid-Holland

Ir. D. Luteijn (56), oud-senator van de VVD, wordt waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Het kabinet is gisteren `met veel instemming' akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van minister Peper van Binnenlandse Zaken.

Luteijn wordt naar verwachting woensdag geïnstalleerd en is vanaf volgende week zaterdag formeel in functie. Hij volgt voorlopig zijn partijgenote Leemhuis-Stout op, die zich woensdag genoodzaakt zag op te stappen als gevolg van de Ceteco-affaire. De interim-commissaris zal naar verwachting vier tot zes maanden in functie zijn; die periode is nodig voor de benoeming van een nieuwe commissaris.

Griffier ir. J.A. Korff van Zuid-Holland, de hoogste ambtenaar van de provincie, is tijdelijk op non-actief gezet. Dat heeft een woordvoerder van de provincie gisteren bekendgemaakt. Zijn positie stond woensdag al onder druk, toen Provinciale Staten over de uitkomst van het onderzoek van de Commissie-Van Dijk debatteerden. Korff werd daarbij verweten niet adequaat te hebben toegezien op de omvang die het bankieren nam, waartoe de provincie eind '95 besloot. Gedeputeerde Staten hebben nu samen met Korff besloten ,,de mogelijkheden te onderzoeken die leiden tot beëindiging van de samenwerking tussen beiden en daarover op korte termijn met elkaar in overleg te treden'', aldus de woordvoerder van de provincie. Korff bestrijdt dit. ,,Ik heb nog geen afscheid genomen van de provincie'', zegt hij desgevraagd. ,,Ik ben in gesprek met Gedeputeerde Staten en we onderzoeken ook de mogelijkheden hoe we verder kunnen gaan.''

Minister Peper wees er gisteren op dat voor de benoeming van een interim-commissaris een speciale afweging moest worden gemaakt. Zo heeft de minister de eis gesteld dat de kandidaat de waarneming ,,niet ziet als een opstap naar het definitieve commissariaat''.

Na overleg donderdagavond met de fractievoorzitters van Provinciale Staten bleek volgens Peper `eenheid en gemeenschappelijkheid' in het streven snel te komen tot een plan van aanpak om de zaken in Zuid-Holland weer op orde te krijgen. Luteijn zei in een reactie tegenover het ANP: ,,Zo'n probleem slaat terug op het hele provinciale apparaat; zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat is eigenlijk niet terecht. Dat stukje zelfvertrouwen moet terugkomen.''

Voor vertrekkend commissaris Leemhuis-Stout is een regeling getroffen op grond van het Rijkswachtgeldbesluit. Zij krijgt tweeëneenhalf jaar wachtgeld; daaraan komt een eind zodra zij een nieuwe functie heeft gevonden.

DOSSIER: www.nrc.nl