KPN kiest nog steeds voor bijna alles

KPN wil expanderen in conventionele telefonie, dataverkeer, Internet en, niet te vergeten, mobiele telefonie. Topman Wim Dik zegt keuzes te maken, maar onduidelijk is welke activiteiten KPN links laat liggen.

Wim Dik zou Wim Dik niet zijn als hij geen aardige beeldspraak had bedacht om de koers toe te lichten die het telecomconcern KPN heeft uitgestippeld. De organisatie is verdeeld in bolbewoners en niet bolbewoners, zo zei hij gisteren aan de vooravond van een vierjaarlijkse telecommunicatiebeurs in Genève.

De bolbewoners zijn de werknemers in een van de vier marktsegmenten waar KPN de komende jaren wil groeien: het vaste netwerk, mobiele diensten, KPN Qwest (Internet en ander dataverkeer) en belcentra voor grote ondernemingen. Na het fusiegeweld dat zich in de afgelopen week in de Verenigde Staten opnieuw manifesteerde. merkte Dik nog eens nadrukkelijk op dat KPN op eigen benen verder wil. Hij bestreed `de Calimerogedachte' dat KPN de komende jaren gedoemd is tot de rol van overnameprooi.

Voor zijn vier kernactiviteiten streeft KPN naar een topdrie positie in Europa en ,,dan willen we wel in de stuurstoel zitten'', aldus Dik. In een marktsegment als mobiele telefonie is KPN nog ver van dit ideaal verwijderd, maar via een aparte beursnotering van de divisie en een of twee fusies met gelijkgestemde concurrenten hoopt het de gewenste schaalgrootte te bereiken.

Als middelgroot bedrijf kan KPN dergelijke ambities alleen realiseren als het keuzes maakt, zo erkende Dik gisteren. Volgens hem gebeurt dat ook. ,,We hebben het idee achter ons gelaten dat we een traditionele telco zijn die alles biedt aan iedereen'', zei hij. ,,Dat heeft geen enkele zin. Je moet je concentreren op je sterktes.''

De onderdelen van de telecommunicatiemarkt waarin KPN zich wil begeven zijn met de aanwijzing van de vier kernsegmenten duidelijk. Moeilijker te beantwoorden blijkt de vraag waar KPN niet actief wil zijn. Als segmenten waar de `niet bolbewoners' ressorteren noemde Dik gisteren slechts de telefoonwinkels en de afdeling service en onderhoud waar een ingrijpende reorganisatie gaande is. Maar met zijn interesse voor zowel bedrijven als particulieren, conventionele èn mobiele telefonie, voor Internet maar ook voor andere datacommunicatie, wedt Dik nog altijd op vele paarden tegelijk.

Ook geografisch valt KPN een keuze zwaar. De joint venture met het Amerikaanse Qwest stevent af op een beursgang en de ambities in Oost- en West-Europa zijn onverminderd. Maar ook Azië blijft nadrukkelijk in het vizier. Meldde financieel bestuurder Griffioen onlangs nog nadrukkelijk dat KPN zijn belang van ruim 17 procent in het Indonesische PT Telkomsel kwijt wil als het een geschikte koper vindt, intussen lijkt de raad van bestuur alweer tot inkeer gekomen. Volgens bestuurslid Joop Drechsel (internationaal) maakt de mobiele Indonesische dochter ,,een fantastische groei'' door en is verkoop zeker geen uitgemaakte zaak. ,,We zijn blij met wat we hebben'', zei hij.

Bij de presentatie van de jaarcijfers in het voorjaar leek Dik aanstalten te maken voor een terugtrekkende beweging uit Azië toen hij erkende dat Indonesië niet het opstapje (`stepping stone ) zou zijn naar de Aziatische markt waarvan KPN lang droomde. Intussen blijkt dat KPN zijn Aziatische ambities nog geenszins heeft teruggeschroefd. Samen met het bedrijf Wipro uit India begint het een joint venture op het gebied van Internetdiensten. En ook uit China trekt KPN zich niet definitief terug, hoewel enkele ambitieuze projecten zijn gestaakt. ,,India en China zijn de superpowers van het volgende millennium , constateerde Drechsel. En Dik vulde aan: ,,Je kunt niet de helft van de wereldbevolking links laten liggen.

    • Michiel van Nieuwstadt