Kop op!

Het Jezus-verhaal leent zich bij uitstek voor absurde parodieën. In de roman Live from Golgatha, van Gore Vidal, eindigt bijvoorbeeld Paulus' leerling Timotheüs – via ingenieuze tijdsverschuivingen – als anchorman van een live tv-verslag van Christus' kruisiging.

Vergeleken bij Vidals hilarische extravaganza is Monty Pythons Life of Brian een keurige pastiche waarvan het verhaal amper raakt aan het `echte' Christus-verhaal. Brian is gewoon een doorsneemannetje uit Jerusalem in wiens leven toevallig een paar Jezus-achtige elementen opduiken: geboorte in een stal, verhoor door Pilatus en natuurlijk: kruisiging. Jezus zelf verschijnt maar één keer in beeld, wanneer hij op luide toon zijn Bergrede afsteekt. Typerend voor de humor is dat de mensen die achteraan staan er amper iets van verstaan. Waarom worden de kaasmakers (cheesemakers) nou gezegend, vragen ze zich af, wanneer Jezus schreeuwt dat de vredestichters (peacemakers) gezegend zijn. Al snel loopt het uit op knokken, daar achterin de menigte.

Het zijn vooral de algemene clichés uit het Jeruzalem van de eerste eeuw die door Monty Python geniaal op de hak worden genomen. De steniging van een godslasteraar (omdat hij de Naam van JHWH uitsprak) loopt volkomen uit de hand wanneer de opperpriester tegen de veroordeelde zegt `Nu zeg je het weer: je zei Jehova!' Prompt krijgt hij een steen tegen zijn hoofd. De diverse joodse bevrijdigingsfronten (georganiseerd als communistische cellen) bestrijden vooral elkaar. En ze wijzen alles af wat van Rome komt, behalve de aquaducten, de medische zorg, de wegen, de riolering, het onderwijs, de openbare orde en de wijn. Als Brian per vergissing een menigte gelovigen achter zich aan krijgt, wordt alles wat hij zegt symbolisch opgevat en vrijwel onmiddellijk vallen zijn volgelingen in verschillende facties uiteen.

Wie ooit Life of Brian zag, zal haast nooit meer zonder glimlach een bijbelvaste Jezus-film kunnen zien. En bij de kruisiging, zal zeker de ijzersterke hit van deze film, die door 140 gekruisigden op Golgotha te gehore gebracht wordt, blijven rondzingen. Always look on the bright side of life! Kop op!

Monty Python Night, zaterdag, BBC2, 21.55-01.35u.

    • Hendrik Spiering