Kabinetscrisis op Antillen om bezuinigingen

Het coalitiekabinet op de Nederlandse Antillen van premier S. Camelia-Römer is gisteren gevallen nadat de drie deelnemende partijen het niet eens konden worden over extra bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

De partij van Römer, de Nationale Volkspartij PNP, heeft er geen vertrouwen meer in dat ze samen met de vakbondspartij PLKP en de arbeiderspartij FOL tot een gezamenlijke oplossing komt voor de financieel-economische problemen op de Nederlandse Antillen. Volgens minister-president Römer kunnen de Antillen het zich niet permitteren belangrijke bezuinigings- en saneringsmaatregelen uit te stellen. De coalitie regeert de Antillen sinds de zomer van vorig jaar.

,,Als na maanden discussiëren partijen nog pretenderen dat ze niet over voldoende gegevens beschikken om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, kan ik niet anders concluderen dan dat er sprake is van politieke onwil'', laat Römer via haar woordvoerder weten.

De financiële situatie is ,,alarmerend'' zei Römer gisteren eerder op de dag. Het financieringstekort bedraagt bijna 10 procent van het bruto binnenlands product. De premier streeft ernaar in 2002 een overschot te hebben op de begroting. Zo wil ze het aantal ambtenaren drastisch verminderen en de belastingen verhogen. Op 1 oktober is bijvoorbeeld een omzetbelasting geïntroduceerd van 5 procent als opstap naar een BTW. De winstbelasting is verlaagd om investeringen door ondernemers te stimuleren. Vijftien procent van de Antilliaanse beroepsbevolking is werkloos.

Op de Antillen hangt al geruime tijd een crisissfeer in de lucht. Dit culmineerde dinsdag toen de Commissie Nationaal Herstelplan opstapte. Dit gebeurde uit teleurstelling over de wijze waarop het kabinet-Römer de aanbevelingen uitvoert van een commissie van drie wijze mannen voor de sanering van de overheidsfinanciën.

Staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) hoopt dat er snel een nieuw kabinet komt op de Antillen dat ,,de noodzakelijke economische herstelmaatregelen met kracht aanpakt''. Belangrijk voor hem is dat er snel een kabinet komt dat met een goed doortimmerd economisch plan komt. De Vries is dan bereid daaraan een financiële bijdrage te leveren.