Kabinet Peru treedt af

In Peru is het kabinet van premier Victor Joy Way afgetreden zonder dat de kabinetsleden formeel door president Alberto Fujumori zijn ontslagen. Dat geeft Fujimori de mogelijkheid een herschikking door te voeren zonder een heel kabinet opnieuw te moeten aanstellen. Op die manier kan Joy Way, die behalve premier ook minister van Economische Zaken is, aftreden en zich vrijelijk kandidaat stellen voor de Congresverkiezingen van volgend jaar april. Volgens de kieswet moeten kandidaten voor het parlement die een positie hebben in de regering, zes maanden voor de verkiezingen aftreden.(Reuters)