Gelijke kappen

Er komt, daar mogen we inmiddels wel van uitgaan, een islamitische middelbare school in Rotterdam. Aanvankelijk werd de aanvrage tot de oprichting ervan afgewezen. De reden daarvoor was dat op de islamitische basisscholen niet de benodigde 1200 potentiële leerlingen waren te vinden die vereist zijn voor de oprichting van een nieuwe middelbare school. Nu zitten natuurlijk niet alle islamitische kinderen op een islamitische basisschool. Daarvan zijn er namelijk maar weinig, dus gaan ze in de regel naar een school in de buurt, maar als ze een jaar of 12 zijn, kunnen ze wel zelfstandig naar een verder gelegen school. Politici die dit moeilijk konden ontkennen hebben de hand over het hart gestreken en beslist dat het aantal potentiële klanten mag worden berekend aan de hand van een peiling onder de leerlingen van alle scholen. Toen bleek dat op die manier geteld er genoeg gegadigden waren, hebben zij op grond van het principe gelijke monniken gelijke kappen, grootmoedig hun fiat gegeven.

De VVD'er Cornielje kreeg van deze krant de vraag voorgelegd of de komst van zo'n school niet als consequentie zal hebben dat andere scholen minder leerlingen zullen krijgen met als gevolg dat er leraren op straat komen te staan. Daar bleek Cornielje niet bang voor, want: ''Als ze willen, kunnen ze overstappen naar die islamitische school. Zo niet, dan kunnen ze wel op een andere school terecht, want er is grote vraag door het lerarentekort.'' Het tweede deel van het antwoord moet u niet serieus nemen: voor de meeste vakken is er namelijk helemaal geen tekort. Rest dus het eerste deel van het antwoord: leraren kunnen, als ze dat willen, terecht op de islamitische school. Wat vinden CDA'ers daar nou van? Die heb ik mijn hele leven lang niet anders horen verkondigen dan dat het belangrijk is dat een leraar de grondslag onderschrijft of deze uitdraagt, of iets dergelijks. Op de vraag wat katholieke of christelijke wiskunde onderscheidt van die van heidenen is het antwoord steevast dat de wiskunde wel hetzelfde is, maar dat die vanuit een speciale intentie wordt gegeven, en dat kleurt dan zo'n vak. Zo verdedigen zij traditioneel hun winkel en hun personeelsselectie.

Nu komt er een islamitische middelbare school. Die mag niet heel klein beginnen en heel lang klein blijven om vandaar geleidelijk uit te groeien zoals dat bij andere gezindten in het verleden ook is gebeurd, nee, zij moet meteen de mammoetomvang aannemen die beantwoordt aan de huidige eisen van efficiency. Dat is helemaal geen gelijke kappen. Dat is willens en wetens die school op zijn bek laten gaan. Want die school zal niet anders kunnen dan gaan werken met de leraren die elders op straat worden gezet en die geen ander alternatief hebben.

Van gelijke kappen zou pas sprake zijn als moslims de mogelijkheid werd geboden om via de oprichting van kleine categoriale scholen geleidelijk te bouwen aan een grotere en bredere school. Zoals anderen dat in het verleden ook hebben gedaan. Met als nadeel dat de leerlingen, net zoals dat trouwens vroeger ook in het traditionele confessionele onderwijs het geval was, maar beperkte keuzemogelijkheden hebben, maar wie dat een probleem vindt, kan altijd nog terecht bij andere scholen.

Met de huidige politiek van ogenschijnlijk gelijke behandeling laten we een experiment toe dat door zijn omvang alleen al gedoemd is niet om te mislukken, maar wel om ontzaglijk veel conflicten te geven. Dat plaatst het islamitisch onderwijs in een kwaad daglicht en daar heeft niemand baat bij.

    • Leo Prick