Fondsen bezorgd over te vette kas

De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen gaat bekijken of aan de hoogte van het eigen vermogen van organisaties die geld inzamelen voor goede doelen een maximum moet worden gesteld. Veel instellingen die geld werven onder het grote publiek zijn, mede dankzij legaten en het gunstige beursklimaat, de afgelopen jaren flink rijker geworden.

De omvang van het eigen vermogen is een gevoelig onderwerp voor fondsenwervende instellingen. Want waarom zou het publiek nog langer geld aan een goed doel geven als de inzamelende organisatie in kwestie al vele miljoenen ongebruikt op de bank en op de beurs heeft staan?

Enkelen fondsenwervende instellingen hebben inmiddels besloten hun eigen vermogen in te krimpen. Hieronder is het Leger des Heils, volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving de op een na rijkste fondsenwerver in Nederland. Het heeft besloten de komende jaren 42 miljoen gulden van het vermogen in te zetten voor zijn werkzaamheden.

Andere organisaties die goede doelen dienen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds (met een totaal eigen vermogen van 219 miljoen eind 1998 ook een van de rijkste fondsenwervers) zien niets in een grens aan het vermogen. En Natuurmonumenten, de allerrijkste fondsenwerver, wil groeien naar een eigen vermogen van een half miljard gulden.

De VFI, de branche-organisatie van de goede doelen, onderkent de gevoeligheid van de materie. Volgens voorzitter Klaas van de Poll gaat de VFI bekijken of de hoogte van het eigen vermogen van fondsenwervers ,,niet aan bepaalde criteria'' gebonden moet worden.

TE RIJK: pagina 3

    • Geert van Asbeck