`Eindhoven Airport is onmisbaar'

Het georganiseerde bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant heeft in een brief aan minister-president Kok en de betrokken vakministers gewezen op het grote belang van de regionale luchthaven Eindhoven Airport.

Het kabinet buigt zich binnenkort over de toekomstige ontwikkeling van de regionale luchthavens in Nederland. Eindhoven Airport is een onmisbaar element in het vestigingsklimaat in Zuidoost-Brabant, aldus het bedrijfsleven. In de brief wijst het bedrijfsleven op een beginselakkoord dat de luchthaven onlangs heeft afgesloten met omwonenden, de buurgemeenten en de Brabantse Milieu Federatie. Daarin staat binnen welke randvoorwaarden het vliegveld zich verder kan ontwikkelen. Die overeenkomst zou ook voor het kabinet uitgangspunt moeten zijn bij het bepalen van het toekomstige beleid, aldus de brief. (ANP)