College Middelburg

Met verbazing las ik het artikel (NRC Handelsblad, 5 oktober) over het declaratiegedrag van het college van Middelburg. Met name de conclusie van het accountantsbureau dat het onderzoek verrichtte, dat de regels voor declareren scherper moeten worden vastgelegd en dat er geen sprake was van systematisch bewust benadelen van de gemeente kan ik niet plaatsen en is de reden om te reageren.

Zo wordt de suggestie gewekt dat de genoemde gevallen op zichzelf acceptabel zijn, maar dat in Middelburg een behoorlijke regeling ontbreekt.

Niets is minder waar. Alle in het artikel genoemde gevallen zijn pijnlijke overtredingen van door de minister van Binnenlandse Zaken of de fiscus vastgestelde regels, die men op alle gemeentehuizen kent en toepast. De voor Middelburg aangekondigde verordening voor declareren is dan ook totaal overbodig.

Nog erger lijkt mij dat het aantal in het artikel genoemde gevallen wijst op systematische overtreding van de regels.

Een ambtenaar die op dit gedrag wordt betrapt, loopt een meer dan gemiddelde kans ontslagen te worden. Voor een burgemeester mag de lat hoger gelegd worden omdat die een voorbeeld moet zijn voor de organisatie en de burgers.

Diezelfde ambtenaar moet dus nu lezen dat het college ingenomen is met de conclusies van het onderzoek dat hier geen sprake is van bewust benadelen van de gemeente.

Onbegrijpelijk en funest voor het vertrouwen van de medewerker in zijn of haar baas en van de burger in de overheid, zeker als diezelfde overheid haar burgers wil aanspreken op normen en waarden.

    • G. Schinck