Catalogus Brenner mag van rechter verschijnen

A.G. Benner, de kleindochter van de schilder Gerrit Benner, moet toestemming verlenen voor de publicatie van een catalogus met werken van haar grootvader. Dit heeft de president van de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald in een kort geding, dat door het Fries Museum werd aangespannen tegen de Stichting Beeldrecht. Deze stichting beheert de auteursrechten van A.G. Benner op de schilderijen van haar grootvader. Op 24 september, toen de catalogus reeds drukklaar was, liet de stichting weten dat A.G. Benner geen toestemming verleende voor de publicatie. De slechte communicatie tussen Lambert Tegenbosch, de samensteller en tekstschrijver van de catalogus, en de familie Benner zou tot deze beslissing hebben geleid. Daarbij ging het vooral om de weigering van Tegenbosch om wijzigingen in een biografische tekst aan te brengen. Volgens het museum bestond er echter een `mondelinge, stilzwijgend verleende licentie' tot publicatie, aangezien de familie al sinds juni op de hoogte was van de plannen voor een catalogus. De familie heeft volgens het museum veel te laat en zonder geldige redenen deze licentie opgezegd. Bovendien is hun gebruik van het auteursrecht op afbeeldingen `oneigenlijk', omdat het ze niet om de afbeeldingen maar om de tekstuele inhoud gaat. De catalogus zou vandaag bij de opening van `Het land van Benner' in het Fries Museum verschijnen.