Bijstandsmoeders (1)

Elsbeth Etty noemt Verstands voorstel tot invoering van een sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kleine kinderen `een principieel juiste, emancipatoire maatregel' (Z 2 okt). Hoe zit het dan met niet-werkende getrouwde moeders of niet-werkende moeders met een partner? Zijn die al geëmancipeerd, omdat zij een man met een inkomen hebben? Of worden zij bij voorbaat afgeschreven? Dat is dan wel een risico, want iedere moeder is een potentiële bijstandsmoeder. Als emancipatie werkelijk de achterliggende gedachte achter het voorstel van Verstand is, dan moet de maatregel dunkt mij voor alle moeders gelden.

    • Annechien Steendijk Amersfoort