ACTIEF BETROKKEN

In het artikel van Jacqueline Kuijpers, `Actief betrokken, weinig diepgang' (W&O, 2 oktober), komen aan aantal gedachten over Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) aan de orde, die wat nuancering behoeven.

Om een voorstander te zijn van PGO hoef je geen `believer' te zijn, sterker nog, je móet het niet eens zijn. Het is veel beter om kritisch te bekijken wat er aan taken wordt geschreven, studenten te bekijken en te beluisteren als ze aan het werk zijn. PGO is niet heilig. Het gaat ervan uit dat je het beste leert als je actief bent en weet wat je wilt leren. Vandaar het formuleren van eigen leerdoelen. Dat kan natuurlijk wel tot oppervlakkige kennis leiden, maar bij `leren, leren, leren' is dat natuurlijk ook mogelijk. De geciteerde student (`Ik was goed in leren, leren, leren. Dan scoor je in het traditionele onderwijs') bevestigt dat eigenlijk zelf. Als in het PGO studenten de weg van de minste weerstand kiezen om snel hun punten binnen te halen, kun je in het traditionele onderwijs scoren door trouw te leren. Wanneer een student zich wil verdiepen, zal hij in het PGO alle ruimte krijgen om dat te doen. Een PGO-taak stimuleert dat zelfs als het goed is.

`Er is geen docent meer, die het goede antwoord geeft, de klas moet zelf tot een oplossing komen', citeert Jacqueline Kuijpers. Zij zal daarbij doelen op de tutor, die de groep moet stimuleren om vasthoudend en handig te zoeken. Een docent organisatiekunde kan dat best. Waarom zou hij niet kritisch kunnen luisteren en studenten leren de goede vragen te stellen? Misschien doelt Wim Hulleman, docent algemene economie, op de tutor als hij zegt: `In PGO hoeft gebrek aan kennis geen probleem te zijn.' Natuurlijk is gebrek aan kennis een probleem in PGO. Studenten moeten gewoon aan de eindtermen voldoen, PGO is echt geen luilekkerland met oeverloze discussies. Hulleman zegt voorts meer voorstander te zijn van `een mengvorm van klassikaal onderwijs en PGO'. Echter, in het PGO is klassikaal onderwijs (frontaal onderwijs in grotere groepen) niet van de baan. Het vormt met ondersteunende lessen er een essentieel onderdeel van.

    • Gerrit Breman Bennekom