Soekarno

De bijlage Boeken (17.9.99) bracht een foto van Soekarno `in 1950, nadat Indonesië lid was geworden van de Verenigde Naties'. Een wonderlijk onderschrift! In werkelijkheid stamt die foto niet van 1950 maar van 28 december 1949, de dag na de soevereiniteitsoverdracht. Op die dag kwam Soekarno na vier jaar afwezigheid terug in Djakarta, nu als de president van een soeverein land en als de nieuwe bewoner van het paleis aan het Koningsplein. Een menigte van honderdduizenden verwelkomde hem tijdens zijn autorit door de stad. Van te voren was in de tuin voor het paleis een podium getimmerd waarop men hem officieel zou ontvangen. Maar toen de stoet bij het paleis aankwam, doorbrak de menigte alle afzettingen. Er ontstond een penibele situatie, omdat Soekarno en zijn gezelschap dat podium niet meer konden bereiken. Men heeft toen snel een paar microfoons op het bordes van het paleis neergezet. Daar sprak de minister van binnenlandse zake Anak Agoeng een haastig welkomstwoord uit, waarna Soekarno zijn oratorische talenten vrij baan kon geven. Toen is die foto gemaakt. Anak Agoeng (blootshoofds met bril) is nog net te zien aan Soekarno's rechterzijde. Zelf bevond ik mij destijds op bijna een kilometer daarvandaan, maar ik kon het gejuich van de massa telkens horen als bij een voetbalwedstrijd met veel doelpunten.

    • J.H. Burgers