Ramsj

Jeanne Doomen: De hollende kleurling; het Nederlandse strafrecht in negen verhalen. Paperback, Contact 1998 (zesde druk), van ƒ36,90 voor ƒ15,-. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Donner Rotterdam.

`Het handigste en meest actuele strafrechtboekje dat nu op de markt is,' schreef NRC Handelsblad over De hollende kleurling (oorspronkelijk verschenen in 1990, en herzien in 1994). Aan de hand van tientallen voorbeelden uit de jurisprudentie geeft Doomen een uitgebreid overzicht van het Nederlandse strafrecht. Diverse juridische kernbegrippen worden van hun oude stoflaag ontdaan: opzet en schuld, noodweer, uitlokking, en onrechtmatig verkregen bewijs.

Charles van der Leeuw:

Storm over de Kaukasus. Paperback, Babylon/De Geus 1997, van ƒ39,90 voor ƒ15,-. Steven Sterk Utrecht.

`Een schrijnend relaas over het lijden van honderdduizenden burgers in een vergeten uithoek van de wereld,' zo stelt de flaptekst van dit boek. Het is het verslag van de vier jaar die Van der Leeuw doorbracht in Azerbeidzjan, Armenië en Georgië, met aandacht vooral voor de vele conflicten (etnisch, religieus en politiek) die het gebied van oudsher kenmerken. Actueel boek, gelet op de Russische militaire bemoeienis met de noordelijke grensstaten Dagestan en Tsjetsjenië.

John Stuart Mill:

De onderwerping van de vrouw. Ingenaaid, Boom 1989, van ƒ43,50

voor ƒ15,-. Steven Sterk Utrecht.

Een van de klassieke werken over de emancipatie van de vrouw, door Mill geschreven in nauwe samenwerking met zijn stiefdochter Helen Taylor (die zich in 1885 als eerste vrouw kandidaat stelde voor het Lagerhuis). Boek verscheen in 1869, toen de strijd om het vrouwenkiesrecht in volle omvang losbarstte. Het sterk opgebouwde betoog wordt ingeleid door Maaike Meijer die onder meer stilstaat bij `de vrouwelijke kant' van de befaamde Engelse filosoof en de zware beproevingen die hij moest doorstaan om die `afgesnoerde' kant te ontdekken.

Bret Easton Ellis: Glamorama. Gebonden, Picador 1999, van ƒ62,25 voor ƒ9,95. Scheltema Amsterdam.

Laatste roman van Ellis, auteur van het ruchtmakende American Psycho uit 1991. Hoofdpersoon van Glamorama is Victor, een mannelijk fotomodel dat hogerop wil komen in de Amerikaanse jetset van filmsterren, kunstenaars, modekoningen en pop-musici (die allemaal, soms alinea's lang, met hun echte naam worden opgesomd). Halverwege het boek vertrekt Victor naar Europa waar hij betrokken raakt bij een terreurgroep en getuige is van bloedige aanslagen. In razend tempo geschreven.

Robert Harris: Archangel. Gebonden, Hutchinson 1998, van ƒ59,90 voor ƒ27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Spannend boek van de auteur van veelgeprezen thrillers als Fatherland en Enigma. Plaats van handeling is het hedendaagse Rusland waar hoofdpersoon Fluke Kelso – een voormalige Oxford-historicus – op zoek gaat naar uiterst geheime documenten uit het persoonlijke archief van Stalin. De gevolgen laten niet lang op zich wachten: `A murderous chase across night-time Moscow,' die pas eindigt bij de havenstad Archangel, in het verre noorden van Rusland.

Alexander Tzonis e.a.:

Klassieke architectuur; de poëtica van de orde. Ingenaaid, SUN 1989, van ƒ49,50 voor ƒ25,-. Roelants Nijmegen.

Herdruk van een boek dat in 1983 verscheen onder de titel De taal van de classicistische architectuur, en dat in vele talen werd vertaald. Mooi uitgegeven en geïllustreerd, grondige tekst die geen trochilus, torus, astragaal of apothesis onbesproken laat, maar helaas zeer moeizaam en zwaarwichtig geschreven. Iets leesbaarder is Recente projecten van Peter Eisenman, een tweede, mooi uitgegeven architectuurboek van SUN. Ruim tien projecten van de Amerikaanse architect worden nauwgezet gedocumenteerd. Van ƒ79,50 voor ƒ29,50.

Daniel Goleman: Emotional intelligence. Paperback, Bloomsbury 1996, van ƒ29,50 voor ƒ17,50.

De Boekenmarkt Den Haag.

`Vooral het eerste deel van het boek, waarin Goleman het hersenonderzoek naar emoties behandelt, is zeer informatief en lezenswaardig,' schreef Beatrijs Ritsema over deze studie die in Amerika uitgroeide tot een bestseller. Over de rest van het boek was ze minder te spreken, weinig nieuws als ze kon ontdekken in Golemans theorie dat emotionele intelligentie (doorzettingsvermogen en zelfdiscipline) net zo bepalend is voor iemands levensloop als puur verstandelijke intelligentie.

Mariëtte Haveman (red.): Ontrouw aan Rembrandt, en andere verhalen. Ingenaaid, Sdu 1991, van ƒ24,90 voor ƒ9,95. De Slegte.

Bloemlezing uit Kunstschrift, het tijdschrift dat vanaf 1978 verschijnt als uitgave van Openbaar Kunstbezit. Onderwerp is de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst in brede zin: de omgang destijds tussen kunstenaars en verzamelaars, de aard van het kunstonderwijs, de kleurstoffen die men gebruikte, en het overnemen van motieven uit andermans werk, dat door vele schilders tot een ware kunst werd verheven. Mooie bundel.