Raad Utrecht achter City-plan

De gemeenteraad van Utrecht stemde vannacht in met de plannen rond het megaproject UCP. De oppositie is tegen.

,,Het interrumperen gaat via mij en let u op uw taalgebruik?'' Aan het begin van de raadsvergadering sprak burgemeester A. Brouwer-Korf van Utrecht de leden gisteravond streng toe. Ze wilde voorkomen dat de bijeenkomst uit de hand zou lopen, zoals een week eerder was gebeurd. Voor middernacht was het toen schreeuwen, na middernacht werd het huilen bij het debat over het Utrecht Centrum Project (UCP), dat van het gebied rond Hoog Catharijne een grootstedelijk winkel- en kantorencomplex moet maken.

Op de volle publieke tribune zijn alle ogen gericht op M. (Yet) van den Bergh (36) van oppositiepartij Leefbaar Utrecht. In het Utrechts Nieuwsblad kondigt ze 's middags aan dat ze héél strijdvaardig is. ,,Ik ben boos, omdat in deze stad het geld centraal staat, en niet de mens.'' Ze doelt daarmee op het megaproject UCP, dat gisteravond weer op de agenda stond.

Het is 20.05 uur: R. Giesberts van GroenLinks voert het woord. Als hij betoogt dat zijn fractie ,,angstig'' is dat het UCP ,,te veel nieuwe parkeerplaatsen aan het centrum toevoegt'', springt Van den Bergh bijna op van kwaadheid. ,,Nou breekt mij de klomp. Het project bepleit een autosnelweg naar het stadshart, maar het geeft géén parkeergelegenheid'', roept ze. Het is haar eerste interrumptie; tot het begin van de tweede termijn in het debat (om één uur 's nachts) zullen er nog eenendertig volgen. Maar het optreden van de `rode bulldozer' van Leefbaar Utrecht is lang niet zo fel en bewogen als een week eerder, toen ze haar tranen niet kon bedwingen.

Tegen half negen krijgt Van den Bergh steun van buiten, waar een vijftiental demonstranten op trommels slaat en de leuze `UCP néé, UCP néé' schreeuwen. Als Van den Bergh opstaat om haar supporters te gaan aanmoedigen, neemt burgemeester Brouwer-Korf het woord. ,,Ik schors de vergadering om deze fanfare, of wat het ook is ...'' Maar binnen een paar minuten bedenkt de voorzitter zich: ,,Deze groep blijft geloof ik nog wel even produceren. We gaan dóór, ondanks de herrie.''

Wat tevoren al bijna vast stond, wordt 's nachts werkelijkheid. De gemeenteraad stemt in met de plannen voor het circa vier miljard kostende UCP, waarbij de gemeente en drie private partijen (NS, de Jaarbeurs en Winkelbeleggingingen Nederland) voor de financiering zorgen. De coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66 en RPF/GPV zijn vóór, Leefbaar Utrecht, SP en Nederlands Blok zijn tegen. VVD'er H. Zijlstra is heel tevreden dat ,,het huidige centrum, een gedrocht, wordt opgeknapt''. ,,Ik zeg niet dat er minder beton komt, maar wel móóier beton.''

Zijn politieke vriend E. Haitsma (CDA) herinnert eraan dat de raad de plannen al in 1997 goedkeurde, met dien verstande dat het college drie voorwaarden moest regelen: goede bereikbaarheid van het UCP, een bevredigende tegemoetkoming van het rijk en goede financiële afspraken. Het lukt nu allemaal, stelt hij vast, ,,en we mogen onze drie private partners ook wel eens prijzen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een mooier gebied''.

,,Hoe lang duren die oerwoudgeluiden nog?'', klinkt het later uit de hoek van D66, doelend op de onvermoeibare demonstranten. ,,We horen het aan, maar na tienen niet meer, want dan willen de mensen slapen'', antwoordt burgemeester Brouwer-Korf. ,,Hier slapen we anders al'', zegt Van den Bergh. Niet echter de SP-fractieleider Ruers: ,,De privé-partners krijgen vergaande bestuurlijke en financiële macht over een omvangrijk en economisch interessant gebied (...) Kortom, de gemeente wordt letterlijk en figuurlijk in het pak genaaid'', aldus Ruers, die het college er weer van beticht in de UCP-zaak ,,geheime stukken'' te hebben achtergehouden.

,,Het Reglement van Orde van de raad staat slechts twee vormen van geheimhouding toe: het toezenden van stukken aan de raadsleden met de aantekening `geheim' of het terinzageleggen van de documenten in het vak voor de geheime stukken. Een derde of vierde weg kent het reglement niet'', oordeelt hij. Maar de burgemeester spreekt hem tegen. ,,Iedereen in dit huis had hier over alle informatie kunnen beschikken'', zei ze aan het begin van de raadsvergadering, die vannacht tegen vier uur eindigde.

    • Guido de Vries