Plukbeleid politie laks, vindt Kamer

. De drie grote fracties van PvdA, CDA en VVD in de Tweede Kamer vinden dat de politie bij het opsporen van misdadigers te weinig oog heeft voor de mogelijkheid hen financieel te raken. De zogeheten Ontnemingswetgeving, beter bekend als de Pluk-ze-wet geeft de politie bevoegdheden om de buit van criminelen af te nemen.

De kritiek op de politie werd door de fracties geleverd tijdens een overleg met minister Korthals (Justitie). De zeer lage opbrengsten die in het kader van de Pluk-ze-wetgeving worden behaald zijn voor een deel te wijten aan het geringe animo bij politiekorpsen en openbaar ministerie om drugsbendes behalve strafrechtelijk ook financieel aan te pakken.

Justitie `plukte' vorig jaar voor twintig miljoen gulden. Dit jaar is de animo zo zeer gezakt dat in de ramingen wordt uitgegaan van niet meer dan tien miljoen, terwijl de kosten om die gelden te innen twaalf maal hoger zijn.

De wet is aangepast, zodat vanaf volgend jaar sneller en beter kan worden `geplukt'. Zaken kunnen onder de huidige wet tot zes jaar in beslag nemen. Op verzoek van Kalsbeek (PvdA) zegde Korthals toe de zaak van hasjhandelaar Charles Z. te analyseren om te zien hoe dingen beter kunnen. Het OM aast al lange tijd op 77 miljoen die Z. met de handel zou hebben verdiend, maar Z. heeft het meeste geld naar het buitenland gebracht.