Ontslag bestuur faculteit `redelijk'

Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht kon ,,in redelijkheid'' besluiten tot het ontslag van het vierkoppige faculteitsbestuur bij geneeskunde. Dat concludeert een vertrouwenscommissie van drie hoogleraren van de faculteit.

De commissie was ingesteld, omdat de medische hoogleraren betwijfelden of het college van bestuur vorige maand zorgvuldig had gehandeld door de complete leiding van de medische faculteit op non-actief te stellen.

In een korte verklaring zegt de commissie niets over de precieze aard van de feiten. Wel wordt gemeld dat de commissie ,,geen begrip'' kan opbrengen voor de abruptheid van de ontslagprocedure. Bovendien heeft de commissie vastgesteld dat de communicatie tussen het college van bestuur en het faculteitsbestuur niet goed is verlopen. ,,Dit heeft mede geleid tot wederzijds gebrek aan vertrouwen en toenemend verschil in beleid'', aldus de verklaring.

Prof. J. van Engelshoven, voorzitter van het stafconvent van het Academisch Ziekenhuis, wil geen toelichting geven. ,,Ik denk dat dat niet verstandig is.''

De Commissie heeft verslag uitgebracht aan de groep hoogleraren. De vergadering heeft de conclusies geaccepteerd. De ontslagen faculteitsdecaan V. Bonke verblijft momenteel in Australië.

Telefonisch zei hij vanmorgen tot nu toe niet op de hoogte te zijn gebracht van de uitslag van het onderzoek. Dat de commissie vindt dat er in redelijkheid tot ontslag kon worden besloten, hoorde Bonke met verbazing aan. Bonke: ,,Ik begrijp dat helemaal niet. Ik had niet de indruk dat het die kant op zou gaan na mijn gesprek met de commissie.''

Als reden voor het naar huis sturen van het faculteitsbestuur noemde het college van bestuur eerder enkele niet correcte hoogleraarsbenoemingen, de trage gang van zaken rond de biomedische technologie en het niet sluiten van de begroting voor volgend jaar.