Obuchi wil minimaal 190 mld stimuleren

De Japanse premier Keizo Obuchi wil deze herfst een stimuleringspakket van minstens 10 biljoen yen (190 miljard gulden) doorvoeren om de economie uit het slop te trekken.

Het is mogelijk dat het pakket hoger uit gaat vallen. Minister Kiichi Miyazawa (Financiën) zei vanmorgen dat hij wil dat alle ministeries ,,vrijuit nadenken" over mogelijke projecten.

,,We zitten niet vast aan een precieze grootte. Tien biljoen voor de totale projecten is een basis en het gaat er uiteindelijk om hoever we daar over heen gaan'', aldus Miyazawa.

Vanuit Obuchi's eigen Liberaal Democratische Partij is er reeds druk om het bedrag verder te verhogen. Met name de nieuwe voorzitter van de beleidsraad van de partij, Suzuka Kamei, maakt zich hier sterk voor.

Kamei is oud-minister van Bouwzaken en heeft goede connecties in die wereld. De bouw-

industrie is een van de traditionele machtsbases van de LDP en Kamei behoort dan ook tot de politici die de hoogste bedragen aan politieke contributies in de wacht weten te slepen.

Volgens berichten in de Japanse pers zal het bedrag aan directe overheidsuitgaven op een bedrag van rond de 5 biljoen yen uitkomen.

Dit zal worden besteed aan onder meer traditionele publieke werken als uitbreiding van het netwerk van hoge snelheidstreinen, bouw van een nieuw vliegveld op een kunstmatig eiland bij de stad Nagoya en uitbreiding van het vergelijkbare vliegveld Kansai. Ook wil men veel investeren in telecommunicatie.

Niet-directe uitgaven van de overheid wil onder meer zeggen uitbreiding van de garantstelling voor leningen van het midden- en kleinbedrijf. De overheid is hiermee begonnen toen bleek dat met name het midden- en kleinbedrijf moeite had om nog leningen te krijgen bij banken die probeerden hun eigen financiële basis te versterken.

De garantstellingen, tot dusver voor een bedrag van krap 400 miljard gulden, zijn een groot succes gebleken.Veel kleine bedrijven hebben hierdoor het hoofd boven water weten te houden in moeilijke tijden.

Critici stellen echter dat deze overheidsgaranties niet zijn gebaseerd op werkelijke analyse van toekomstperspectieven van bedrijven. De grote vraag is hoe groot de last zal worden die de overheid op zich moet gaan nemen van bedrijven die uiteindelijk toch niet levensvatbaar zijn.

Het systeem komt daarom overeen met een socialistisch stelsel waarbij de overheid alle verantwoordelijkheid op zich neemt, aldus deze critici.

Het pakket dat Obuchi vandaag aankondigde is langverwacht, er was slechts veel gespeculeer over het uiteindelijke cijfer.

De regering heeft gewacht met bekend maken van de grootte tot eerder vorige maand de groeicijfers over het tweede kwartaal bekend waren en Obuchi zijn herschikking van het kabinet (eerder deze week) had afgerond.

    • Hans van der Lugt