Mestbeleid ontbeert steun Kamer

Het mestplan van de ministers Brinkhorst (Landbouw) en Pronk (Milieu) kan vooralsnog niet op steun van coalitiegenoot VVD rekenen. Daardoor ontbeert het plan nog een meerderheid in de Tweede Kamer.

Dat bleek gisteren in een algemeen overleg over het mestbeleid. De VVD, die al eerder te kennen had gegeven het beleid `op hoofdlijnen' te zullen steunen, bleek een eigen definitie van die hoofdlijnen te hebben. Dit tot onvrede van de overige fracties in de Kamer, die duidelijkheid eisten van het Kamerlid Oplaat (VVD). Die wilde niet verder gaan dan zijn steun toe te zeggen aan een systeem van mestafzetcontracten tussen veehouders en akkerbouwers.

De beide ministers gaven meerdere malen aan wat hun definitie van de hoofdlijnen was. Brinkhorst: ,,Het gaat om het omzetten van productierechten naar mestafzetcontracten, het voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn uiterlijk in 2003 en de normering (kilo's fosfaat, red.). Die zijn wat mij betreft ononderhandelbaar.''

Vooral D66 en GroenLinks vonden het essentieel dat er snel duidelijkheid komt voor de sector. ,,Morgen zitten de boerengezinnen aan de keukentafel en moeten ze de afweging kunnen maken: gaan we door of stoppen we? Vandaag moet het helder worden'', aldus Ter Veer (D66).

Oplaat (VVD) toonde zich niet onder de indruk en raadde de beide bewindslieden aan er eerst met de sector zelf uit te komen alvorens de VVD om een definitief oordeel te vragen. Brinkhorst: ,,Ik heb continu overleg met de sector, maar het tijdpad maakt geen onderdeel uit van de onderhandelingen.''

Brinkhorst wordt hierin gesteund door de Europese Unie, die met hoge boetes dreigt als Nederland eind 2002 niet voldoet aan de gestelde milieueisen.

Pronk relativeerde de recalcitrante opstelling van de liberalen: ,,De VVD zegt geen nee, en ze zegt nóg geen ja. Zolang wij geen tegengeluiden krijgen gaan we door met de uitwerking van het plan.''

De beide bewindslieden verwachten dat een wetsvoorstel over het mestbeleid volgend jaar in de Kamer behandeld kan worden. Ook in de wandelgangen viel te beluisteren dat de VVD uiteindelijk ,,hoe dan ook door de pomp gaat''. Het mestplan van Brinkhorst behelst het invoeren van een systeem van mestafzetcontracten waarbij boeren individueel een contract moeten sluiten met een akkerbouwer over hun mest. Als gevolg van het plan zullen 6.000 bedrijven (ruim 9.000 banen) in de veehouderij verdwijnen. Brinkhorst heeft ruim 1,5 miljard gulden uitgetrokken om diegenen die stoppen aan ander werk te helpen.

Brinkhorst steunt het idee van Ter Veer (D66), die pleitte voor een schuldsaneringsregeling voor boeren die stoppen. Naast de bijdrage van de overheid zullen de banken daaraan moeten meebetalen, vindt de minister.

Volgende week praat de Kamer verder over het mestbeleid.

MESTPLAN: pagina www.nrc.nl