Meer invloed, minder geld voor apotheker

. Apothekers worden vanaf 1 januari 2001 op een andere manier gehonoreerd. Ze gaan met de zorgverzekeraars praten over een nieuwe honoreringsstructuur. Ook wordt de opleiding tot apotheker aangepast. Apothekers blijven de enigen die geneesmiddelen op recept mogen afleveren.

Minister Borst (Volksgezondheid) en de landelijke apothekersorganisatie KNMP zijn het daar in de afgelopen maanden over eens geworden. Ze zouden vanmiddag een akkoord tekenen dat er onder meer in voorziet dat de minister de apotheker een aan de arts gelijkwaardige rol geeft bij de (farmaceutische) behandeling van een patiënt.

De apotheker krijgt ook meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op het voorschrijfgedrag van de arts. Borst belooft de wet aan te passen en met de apothekers te praten over de uitwerking ervan.

Het akkoord voorziet daarnaast in een oplossing voor het financiële conflict dat apothekers en Borst eerder dit jaar hadden. De kortingen en bonussen die de apothekers bij hun leveranciers bedingen (1997: 360 miljoen gulden) moeten ze volledig inleveren. Daarvoor worden ze al met 200 miljoen gulden gekort op de vergoeding die ze krijgen voor de inkoop van medicijnen. Borst, die onlangs bepaalde dat de omvang van de kortingen en bonussen was opgelopen tot 425 miljoen gulden, wilde het totale bedrag dit jaar al op de vergoeding van de apothekers in mindering brengen. Dit gebeurt nu gefaseerd.

Ook voor het tweede grote geschilpunt hebben apothekers en Borst een oplossing gevonden. De vergoeding die de apothekers krijgen voor de verwerking van elk recept gaat omhoog. Allereerst verdwijnt de algemene korting op die vergoeding die sinds 1990 geldt, de komende drie jaar gaat de vergoeding omhoog met een bedrag oplopend tot 110 miljoen gulden in 2002. Afgesproken is ook dat de vergoeding niet onbeperkt meegroeit met het aantal recepten.

Het gaat hier overigens om een overgangsmaatregel. Beide partijen gaan ervan uit dat het lukt om voor de apothekers op 1 januari 2001 een andere manier van honoreren in te voeren waarbij hun inkomen minder afhankelijk wordt van de gedraaide omzet. De KNMP moet daarover met de zorgverzekeraars gaan overleggen, zo is afgesproken. Gedacht wordt daarbij onder meer aan een systeem waarbij, net zoals de ziekenfondsen de huisartsen financieren, apothekers een vast bedrag per patiënt krijgen.