KLM en Alitalia leggen bij vracht accent op bulkvervoer

KLM Cargo en de vrachtpoot van Alitalia leggen zich in hun samenwerking meer toe op bulkvervoer. Voor KLM betekent dat minder aandacht voor special cargo, het hoogwaardige en specialistische vervoer van bijvoorbeeld paarden en schilderijen.

De toekomstvisie staat in het Business Plan Joint Venture Cargo, dat momenteel nog ter advies bij de ondernemingsraad ligt. De verschuiving van `special' naar `general cargo' beperkt ook KLM's rol in deur-tot-deurtransport. Dergelijk vervoer, waarin KLM de afgelopen jaren veel energie stak, is arbeidsintensief, maar levert verhoudingsgewijs weinig op.

KLM en Alitalia willen nu voor aflevering bij de klant agenten inschakelen, die de bezorging voor hun rekening nemen. Hiervoor kunnen logistieke dienstverleners als UPS, Fedex en DHL (alledrie Amerikaans) en het Nederlandse TPG in aanmerking komen. Een fusie met een van de vier zit er voorlopig niet in, menen waarnemers. ,,Het is al een heidens karwei om KLM en Alitalia in elkaar te schuiven'', stelt bestuurder J. Smeets van FNV Bondgenoten.

Als onderdeel van hun verregaande samenwerking schuiven KLM en Alitalia op 1 november hun passagiers- en vrachtdivisies in elkaar. Vooral op aandringen van de Italianen komt in de nieuwe cargo-alliantie het specialistische vervoer op een lager pitje te staan. Alitalia heeft haar zwaartepunt in bulkvervoer en doet het in het vrachtvervoer relatief beter dan KLM.

KLM weigert in te gaan op de toekomstplannen. ,,Wij geven nooit commentaar op interne documenten'', aldus een woordvoerder. De ondernemingsraad verwacht dat beide luchtvaartmaatschappijen voor 1 november duidelijk hebben hoe zij met hun vrachtvervoer verder willen. De bonden houden de ontwikkelingen nauw in de gaten. De verlegging van het zwaartepunt kan voor bepaalde afdelingen banenverlies tot gevolg hebben. (ANP)