Kamer is positief over toets 12-jarigen

Het advies van de Onderwijsraad om een wettelijk minimum aan taal- en rekenvaardigheden te formuleren voor alle twaalfjarigen, is enthousiast onthaald door de onderwijswoordvoerders van de PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer. Ook de toetsen, op acht- en twaalfjarige leeftijd, vinden die fracties een goed idee, zeggen zij over het gisteren gespresenteerde advies.

Bedoeling van de Onderwijsraad is om ,,een bodem te leggen'' die alle basisscholen moeten bereiken met al hun leerlingen. Nu neemt 70 procent van de scholen de CITO-eindtoets vrijwillig af maar doet de rest dat niet. Zij vinden zo'n toets te rigide en te beperkt. Voor het eerst staat nu een Kamermeerderheid achter het voorstel om voor alle scholen een uniforme toets in te voeren. Vorige jaar stuitte dat idee, van oud-staatssecertaris Netelenbos, nog op groot verzet.

De Onderwijsraad maakt zich zorgen over de 15 procent leerlingen, met name allochtonen, die met een onnodige leerachterstand van de basisschool afkomen. De raad vindt, net als de Onderwijsinspectie, dat het alle scholen moet lukken om kinderen in elk geval een aantal taal- en rekenvaardigheden mee te geven. Ongeacht hun sociale achtergrond of omstandigheden thuis.

Kamerlid Barth (PvdA) vindt het ,,goed om een standaard te formuleren, juist ook voor achterstandsleerlingen''. Wel moet voorkomen worden dat de toets een `eindexamen' wordt waar 12-jarigen voor zakken, vindt zij. ,,Als ze nog niet alles onder de knie hebben moet de school bekijken hoe ze dat alsnog kunnen organiseren.''