Inflatie gedaald tot 2,2 procent

De inflatie is in de maand september uitgekomen op 2,2 procent. Dat is een daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit de vandaag verschenen consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maanden januari tot juli van dit jaar bedroeg de inflatie 2,1 tot 2,3 procent. Met de daling is het Nederlandse inflatieniveau weer nagenoeg gelijk aan het Europese gemiddelde van 2,1 procent.

Bij de behandeling van de algemene financiële beschouwingen eerder deze week uitte de Tweede Kamer nog zorg over de hoge inflatie in augustus. Een oververhitting van de economie dreigde, zo stelde de Kamer. Minister Zalm temperde de angst met zijn verwachting dat de inflatie niet verder zou toenemen en dat het een incidentele stijging betrof.

Het hoge augustuscijfer vloeide vooral voort uit hogere prijzen van kleding en schoeisel. In augustus waren kleding en schoeisel gemiddeld 6,5 procent duurder dan een jaar eerder. ,,Bij de introductie van de nieuwe zomer- of wintercollectie stijgen de prijzen aanzienlijk, om na enkele maanden weer te zakken in verband met de uitverkopen'', aldus het CBS.

De Nederlandsche Bank waarschuwde onlangs bij monde van president Wellink voor een te hoge inflatie ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland. Vooral de vijf miljard gulden lastenverlichting bij invoering van de Belastingherziening 2001 en de extra bestedingsimpuls van 1 miljard gulden die het kabinet heeft toegezegd tijdens de recente algemene beschouwingen baren de president van de centrale bank zorgen.